Over De Lage Kamp in Paterswolde

Wij zijn Stichting De Lage Kamp, een kleinschalige woonvorm voor achttien bewoners met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hoewel de bewoners variëren in leeftijd en mate van beperking, hebben ze allen in ieder geval één ding gemeen: ze komen thuis op De Lage Kamp, een statige villa aan de rand van Paterswolde, vlakbij Groningen.

De Lage Kamp Paterswolde ontstaan

Historie & ontstaan

Op één van de mooiste plekjes in de kop van Drenthe staat villa De Lage Kamp. De huidige villa is honderd jaar geleden (1920) gebouwd op de fundamenten van villa De Hoogekamp. Het verhaal gaat dat de oorspronkelijke eigenaar van dit woonhuis, de heer W. Niemeijer, in een conflict was beland met de gemeente. Hij brak zijn statige woning daarop steen voor steen af, verhuisde het hele naar de gemeente Haren en liet het daar opnieuw opbouwen.

Op de fundamenten van de Hoogekamp is daarna De Lage Kamp verrezen. Deze villa werd vanaf de bouw in 1920 bewoond door de familie Roukema. In 1962 kwam De Lage Kamp in het bezit van de familie Groen, die heden ten dage nog steeds eigenaar is. Al sinds dat jaar 1962 worden in de villa zorg en begeleiding geboden aan mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Daarmee is het al ruim een halve eeuw in gebruik als zorgvoorziening.

In 2014 werd de villa grondig gerenoveerd om optimaal dienst te kunnen doen als een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens die renovatie kwamen de fundamenten van de oorspronkelijke villa De Hoogekamp naar boven. Met veel oog voor het historische en landelijke karakter, is de villa de afgelopen jaren verbouwd tot een voorziening die een fijne en moderne woonplek biedt aan haar 18 bewoners.

Missie

Als stichting De Lage Kamp vinden wij het belangrijk om onze bewoners een veilige omgeving te bieden, waarin warmte, gezelligheid en huiselijkheid voorop staan. Aangezien geen mens en ook geen beperking precies hetzelfde is, hebben alle bewoners hun eigen, unieke zorg- en begeleidingsvraag. Door onze vraaggerichte aanpak en het leveren van zorg op maat, spelen we daar als begeleidend team zo goed mogelijk op in.

Wij zijn van mening dat iedereen, ongeacht leeftijd of beperking, het recht heeft om zich naar eigen wens en inzicht te ontplooien. En dat kan volgens ons alleen als je vraaggericht in plaats van aanbodgericht te werk gaat, zoals bij veel woongroepen/-initiatieven het geval is.

Door onze vraaggerichte werkwijze zetten wij een continu streven naar groei en vooruitgang centraal, zowel bij onze bewoners als bij onze medewerkers. De Lage Kamp moet een plek zijn waar iedereen zichzelf durft te zijn, waar elke bewoner én medewerker zich optimaal kan ontwikkelen en bovenal: waar een ieder zich thuis voelt!

Wonen De Lage Kamp
Dieren bij De Lage Kamp

Kennisdeling en -verrijking

Stichting De Lage Kamp ziet het als haar missie om deze zelfontwikkelde visie ook buiten de muren van onze woongroep uit te dragen. Daarom verzamelen we zoveel mogelijk kennis, verrijken die met onze eigen ervaring en delen dit graag met andere woon- en zorginitiatieven. Als stichting zijn we dan ook actief op zoek naar kennisdeling met andere zorginstellingen en eerstelijns voorzieningen, zodat we samen blijvend goede zorg kunnen bieden in een veranderende maatschappij.

Positieve Gezondheid

Als Stichting hebben wij het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber omarmd. Dit betekent dat wij de zorg en ondersteuning laten aansluiten bij onze bewoners in plaats van andersom. Niet hun aandoening of beperking staat centraal, maar hun lichamelijke, sociale en spirituele behoeften. Daarmee onderscheiden we ons van de meeste kleinschalige wooninitiatieven in (Noord-)Nederland.

Lees hier meer over Positieve Gezondheid.

Kernwaarden

  • Betrokkenheid
  • Gezonde bedrijfsvoering
  • Adequate en kwalitatief hoogstaande zorg op maat
  • Het bieden van een veilig (t)huis
  • Inspelen op actuele en relevante maatschappelijke ontwikkelingen