Verwanten

Familie komt ook bij ons op de eerste plaats, en dus vinden we het belangrijk dat de verwanten van onze bewoners zich betrokken en welkom voelen bij De Lage Kamp. De driehoek bewoners-begeleiders-verwanten vormt het fundament van onze stichting en van ons streven naar gelukkige bewoners. En dus hechten we veel belang aan de samenwerking met verwanten en spelen ze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze visie en het daaruit voortvloeiende beleid.

Appartement en studio De Lage Kamp

Ouders aan het woord

“We zien onze zoon hier echt opbloeien”, zo geven Paul en Trieny de Boer aan. “Hij ervaart het echt als op zichzelf wonen en in feite komt het daar ook op neer: hij heeft zelfs z’n eigen handtekening op het huurcontract mogen zetten. Dat we daarnaast de zekerheid hebben van hulp en begeleiding op momenten dat hij die nodig heeft, geeft zowel hem als ons een belangrijk stukje gemoedsrust.”

Voordat hun zoon op De Lage Kamp kwam wonen, namen Paul en Trieny deel aan een ouderinitiatief. “Maar uiteindelijk werden we daar niet gelukkig van. Het voelt toch een beetje alsof je twee petten op hebt, één als ouder en één als zorgaanbieder. Dat is niet altijd gemakkelijk te combineren.”

“Bij een professionele stichting als De Lage Kamp, waarin vele jaren aan zorgervaring zijn gebundeld, zijn de rollen duidelijk”, aldus Paul en Trieny. Maar dat betekent niet dat je als ouders/verwanten niets te zeggen hebt. Integendeel: “De stichting staat erg open voor de inbreng van verwanten en moedigt die betrokkenheid ook actief aan. Uiteindelijk werken we samen aan dat ene doel: het geluk van onze zoon.”