Zorg

Als stichting stellen we hoge eisen aan de zorgkwaliteit die we willen leveren. Om daaraan te kunnen voldoen, is (des)kundig en gemotiveerd personeel van levensbelang. Daarom vinden we het belangrijk om in ons personeel te (blijven) investeren. We willen hen de ruimte én de mogelijkheden bieden om zich continu te blijven ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden optimaal af te stemmen op de behoeften van onze bewoners. Daar plukt iedereen de vruchten van.

Zorg De Lage Kamp

Vernieuwende, vraaggerichte werkwijze

We werken bij De Lage Kamp vraaggericht. Dat wil zeggen dat alles draait om de wensen en behoeften van de bewoners. Om die centraal te kunnen stellen, is een goede relatie tussen de medewerkers en de bewoners cruciaal. Dat is immers waar de bron van onze kwaliteit van zorg ligt.

Die vraaggerichte aanpak vraagt om hele specifieke vaardigheden bij onze medewerkers. Zo moeten ze taakgericht kunnen werken en goed luisteren naar de wensen en, vaak tussen de regels door, de dieper liggende behoeftes van de bewoners. Gelijkwaardigheid, respect, betrokkenheid en aandacht: allemaal kernwaarden die een erg belangrijke rol spelen in onze omgang met zowel bewoners als met verwanten en collega’s.

De Driehoek

‘bewoners-begeleiders-verwanten’

De driehoek die gevormd wordt door de bewoners, hun verwanten en het begeleidende (zorg)team is het fundament van onze visie en werkwijze. Een integrale samenwerking tussen deze drie partijen en een helder beeld van de wederzijdse verwachtingen is hierin cruciaal. Uiteraard speelt de stichting hierin een coördinerende rol.

Buiten de lage kamp v2